Uroczystość Poświęcenia Sztandaru i pasowania na ucznia klasy 1

18 września 2017 r. to niezwykły dzień dla całej społeczności szkolnej Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. To dzień, w którym został poświęcony SZTANDAR SZKOŁY, a uczniowie klas pierwszych,  złożyli  ślubowanie i zostali włączeni do braci szkolnej! Poświęcenia SZTANDARU dokonał Pasterza Diecezji Sandomierskiej – Jego Ekscelencja czcigodny Ks. Biskupa Krzysztof Nitkiewicz.

Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński powiedział „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”.

Sztandar od zawsze był symbolem największych wartości. Litery i frędzle mają kolor złoty. W symbolice barw oznacza on szlachetność, wzniosłość i wspaniałomyślność.

Rewers naszego sztandaru wykonano z tkaniny satynowej w barwach narodowych. Pośrodku widnieje godło państwowe – orzeł z rozpostartymi skrzydłami i koroną, oraz słowa: BÓG HONOR OJCZYZNA.

Biały orzeł przypomina wszystkim, skąd pochodzimy i jakie są nasze korzenie. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.

Na prawej stronie – pomiędzy nazwą naszej placówki, w otoku, widnieje postać św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – patrona naszej szkoły, który błogosławi nam i wstawia się za swoimi duchowymi dziećmi u Ojca Niebieskiego.

Pragniemy jako wspólnota szkolna nieustannie wznosić się na wyżyny doskonałości ducha i intelektu, i na wzór św. Zygmunta, poprzez rzetelną pracę, pogłębianie swojej wiary, rozwijanie pasji i talentów – ze wszystkich sił służyć – Bogu, drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie, walczyć o prawość i sprawiedliwość oraz budować cywilizację pokoju i dobra opartą na fundamencie Ewangelii.

Sztandar ten jest dla nas widzialnym znakiem i drogowskazem, byśmy nie poprzestawali na tym co łatwe, przyjemne i proste. Swoim majestatem i pionową postawą wskazuje nam cel naszego istnienia– niebo, to, że zawsze mamy iść wzwyż.

Poświęcony dziś sztandar został ufundowany przez niezwykłych i wyjątkowych rodziców naszej szkoły. Jest to wymownym znakiem jednomyślności duchowej i współodpowiedzialności za wychowanie. Bogu niech będą dzięki za wszystkie cudowne rodziny Przedszkola i Szkoły, które  tworzą wspólnotę  Katolickiego Zespołu Edukacyjnego.

Niech dzisiejsza uroczystość, przeżywana w gronie tak zacnych i czcigodnych Gości na długo pozostanie w naszej pamięci oraz wzbudzi w nas wszystkich pragnienie jeszcze większej troski i zaangażowania w trud wychowania młodego pokolenia na prawdziwych patriotów oraz ludzi autentycznej wiary.

Dziękujemy przybyłym gościom:
Wszystkim Czcigodnym Ks. Proboszczom oraz kapłanom wg ich tytułów i  godności
na czele z ks. Wicedziekanem Dariuszem Kowalskim oraz ks. Prałatem Zbigniewem Wiatrkiem
Czcigodnym Siostrom:
Wikarii Generalnej s. Wandzie Mikickiej
Przełożonej Prowincjalnej m. Marii Rokosz
Wikarii Prowincjalnej s. Małgorzacie Gujda

Przełożonej wspólnoty sióstr na ul. Grabowieckiej s. Irenie Pastuszka

Sz. P. Senatorowi Rzeczpospolitej Polskiej p. J. Rusieckiemu

Sz. P. Posłowi  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. A. Kryjowi

Świętokrzyskiemu Wicekuratorowi Oświaty p. T. Plebanowi

Przedstawicielom Władz Powiatu Ostrowieckiego

Radnym Powiatu Sz. P. H. Sławek
Sz. P. A. Rogalińskiej

Sz.P. J. Czarneckiemu

Przedstawicielom Władz Miasta

Sz. P. Prezydentowi Miasta Ostrowca Św. – p. J. Górczyńskiemu

Radnym Miasta Ostrowca Św.:

Sz. P.  M. Woźnickiej – Kuzdak

Sz. P. A. Pałce

Sz. P. W. Stecowi

Sz. P. A. Głąb

Wicedyrektorowi Katolickiego Gimnazjum oraz Liceum ks. M. Szawan

Sz. P. Dyrektor Placówek Oświatowych w Częstocicach p. E. Stec

Czcigodnej s. Dyrektor Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim s. Elżbiecie Kot

Sz. P. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Skorzeszycach p. L. Rafalskiej

Sz. P. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej p. J. Gałęzia

Sz. P. Dyrektorowi Zakładu Poprawczego p. K. Mikusa

Sz. P. Dyrektorowi MCK M. Cichoszowi

za uświetnienie swą obecnością niezwykle ważnej dla nas uroczystości szkolnej.

Dziękujemy za obecność przedstawicielom mediów lokalnych – Lokalnej TV, Gazety Ostrowieckiej oraz Radiu Ostrowiec.

Oprawę liturgiczną i artystyczną koordynowały: M. Skrok, s. I. Dziedzic, A. Rożek, s. A. Laska, E. Stańko oraz nauczyciele KZE.