WIELKANOCNY BARANEK

W czasie Wielkiego Postu z inicjatywy Fundacji Wychowania Chrześcijańskiego FELIKS, w naszej placówce podjęta została akcja ,,Wielkanocny Baranek’’. Środki uzyskane z rozprowadzenia baranków zostaną przekazane na misje. Cała społeczność szkolna i przedszkolna bardzo chętnie i aktywnie uczestniczy w trwającej akcji.