W naszej szkole dbamy o wszechstronny rozwój uczniów. Codziennie staramy się,  by ich zachowanie i postawa były godne dobrego chrześcijanina i patrioty. Służy temu codzienna, poranna modlitwa całej społeczności szkolnej. Dzieci proszą w swych osobistych intencjach oraz dziękują za wszelkie otrzymane łaski.  Codzienne modlitwy prowadzą siostry uczące w szkole.