UNICEF " Wszystkie Kolory Świata"

Nasza placówka w tym roku szkolnym przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego UNICEF ” Wszystkie Kolory Świata”. Na prezentacji projektu przedstawiono uczniom naszej szkoły cel akcji i zachęcono do aktywności charytatywnej. W trakcie trwania projektu uczniowie będą przygotowywać charytatywne lalki, które zostaną wystawione na specjalnie zorganizowanym spotkaniu szkolnym po feriach zimowych.