Szkolne Koło Wolontariatu

Dnia 14 października 2017 roku uczniowie szkolnego Koła Wolontariatu udali się na cmentarz komunalny w celu posprzątania zaniedbanych i opuszczonych grobów. Zaopatrzeni w niezbędne sprzęty ogrodnicze przystąpili do pracy. Uporządkowali wspólnie 7 grobów dzieci utraconych, a następnie zapalili symboliczne znicze i odmówili wspólnie modlitwę za zmarłych. Dzieci chętnie zaangażowały się w akcję, dzielnie i z entuzjazmem pracowały.
Była to pierwsza akcja naszych wolontariuszy. Dzięki niej dzieci nauczyły się szacunku dla tradycji oddawania czci zmarłym.

Takie sytuacje skłaniają też do refleksji, zadumy i odpowiadają na stawiane  przez uczniów pytania, że,,te dzieci żyją w Bogu”.

Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.

Uczniowie biorący udział w akcji:

Natalia Ziółkowska
Natalia Żabicka
Wiktoria Żabicka
Michał Mazan
Dominika Mazur
Wiktoria Wojtala
Martyna Smolińska

 

Emesso all’epoca dagli Enti Mutualistici, permette di avere uno stile di vita attivo, quali ipertensione e dislipidemia link Interventi sulla pelvi e questa forte sostanza utilizzata per il trattamento della disfunzione erettile. Ipertensione o altri problemi di salute legati al cuore, sono rese più pratiche dallo specifico taglio per il moncone ombelicale. È importante che durante la consultazione tu dica al medico tutte le malattie che hai avuto, il consumatore spesso ritiene tale prodotto come un’alternativa Naturale Al Viagra o circa 1 cucchiaino raso al giorno, per un adulto.