SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA I RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI

Jak pomóc poszkodowanemu? Co zrobić, gdy ktoś zasłabnie?

Dzieci ze świetlicy biorą udział w cyklu spotkań z pracownikami Polskiego Czerwonego Krzyża i ratownikami medycznymi, którzy w formie przystępnej dla dzieci, tj. poprzez pokazy multimedialne, filmy animowane oraz zajęcia praktyczne uczą ich zasad udzielania pierwszej pomocy.

Odbyły się już dwa spotkania. Pierwsze poprowadziła pani Beata Barska- Jagiełło, zaznajamiając nas z zasadami i formami działań Polskiego Czerwonego Krzyża oraz podstawowymi informacjami na temat wolontariatu.

Na drugim ze spotkań, prowadzonym przez panią Aleksandrę Guzik, ratownika medycznego, nauczyliśmy się podstawowych zasad udzielania pomocy poszkodowanemu , dowiedzieliśmy się co robić w sytuacjach zagrożenia i jak wezwać pomoc. Przypomnieliśmy sobie także numery alarmowe.

Teraz, kontynuując współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem, dzieci ze świetlicy będą przygotowywać kartki świąteczne, które PCK roześle swoim podopiecznym.