Dzień Flagi

Dnia 29 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Flagi, Dnia Pracy oraz 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 🇵🇱. Uczniowie klasy IVa oraz IVb poprzez montaż słowno-taneczno-muzyczny starali się uzmysłowić młodszym kolegom jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Wolność, Naród, Ojczyzna i Patriotyzm.